POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH

Koło Powiatowe w Hrubieszowie

Hrubieszów, ul. 3 Maja 15

tel. 84 696 51 20

e-mail: oculuss@wp.pl

 

 

 

 

SZKOLENIE 27 listopada 2015 r.

 

 

 

 
Prowadzący - Integracyjny Klub Aktywnej Rehabilitacji i Sportu

 

 Niewidomych „IKAR” w Lublinie.Projekt - „BIURA DORADZTWA ZAWODOWEGO I POŚREDNICTWA

 

 PRACY


DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH”Beneficjenci projektu - Projekt skierowany był do niezatrudnionych

 

 osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o stopniu

 

niepełnosprawności z tytułu utraty wzroku, zamieszkałych na

 

 terenie województwa lubelskiego, zainteresowanych wejściem lub

 

 powrotem na rynek pracy.Tematy szkolenia - W ramach projektu każdy Beneficjent skorzystał

 

 z profesjonalnych porad:


Doradcy Zawodowego, Pośrednika Pracy i Psychologa.